wspomagamy

elektrownie

zielone

 

Doradztwem ubezpieczeniowym zajmujemy się od 2004 r.

 

 

Specjalizujemy się w opracowywaniu i wdrażaniu programów ubezpieczeniowych dedykowanych dla przedsiębiorstw wytwarzających energię  z odnawialnych źródeł – elektrownie wodne, wiatrowe, biogazownie, instalacje  fotowoltaiczne.

 

Od wielu lat wspólnie z Towarzystwem Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych upowszechniamy i realizujemy autorski program grupowego ubezpieczenia dla Małych Elektrowni Wodnych, z którego obecnie korzysta ponad stu właścicieli hydroelektrowni .

 

Z naszej wiedzy i profesjonalizmu korzystają Klienci różnych branż: usługi finansowe, usługi projektowe, firmy budowlane oraz firmy z sektora IT.

 

Zaufało nam ponad 350 przedsiębiorców.

 

Zapewniamy naszym Klientom profesjonalne i rzetelne opracowanie programu ubezpieczeniowego - optymalną ochroną i adekwatne do strat odszkodowanie.

 

usługi brokerskie

audyty ubezpieczeniowe

ocena ryzyka pozwalająca na zdefiniowanie występujących ryzyk, badanie potrzeb Klienta.

program ubezpieczeniowy

spersonalizowany, optymalny program ubezpieczeniowy z zakresem adekwatnym do występujących ryzyk, opracowany w oparciu o przeprowadzony audyt.

likwidacja szkód

aktywnie uczestniczymy w całym procesie likwidacji szkody.

 

 

ubezpieczane ryzyka

Ubezpieczenia mienia – ochrona mienia przed żywiołami naturalnymi oraz innymi zdarzeniami losowymi - kradzież, wandalizm, dewastacja.

Ubezpieczenia techniczne – ochrona maszyn i urządzeń przed zniszczeniem o charakterze mechanicznym lub elektrycznym.

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – ochrona osób trzecich przed szkodami wyrządzonymi wskutek prowadzonej przez Klienta działalności lub posiadanego mienia.

Ubezpieczenia procesu inwestycyjnego – ochrona procesu inwestycyjnego na każdym etapie jego realizacji – projekt, realizacja, eksploatacja.

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia finansowe – gwarancje finansowe stanowiące zabezpieczenie realizowanych umów - wadialna, dobrego wykonania, rękojmi.

 

ubezpieczane branże

IT
IT
IT
sektor oze
sektor oze
sektor oze
 
 

   Kancelaria Brokerska KO-RO           ul. Grabiszyńska 200 lok 71             53-235 Wrocław

email:                  kancelaria@ko-ro.pl

ubezpieczenia:   71 364 03 76

energetyka:        691 361462

NIP 899-155-74-80 

REGON 932542745

 

ZEZWOLENIE KNF 1292/03

REJESTR BROKERÓW 00001167/U