top of page

wspomagamy

elektrownie

zielone

kancelaria
Kotwica 1

Doradztwem ubezpieczeniowym zajmujemy się od 2004 r.

 

 

Specjalizujemy się w opracowywaniu i wdrażaniu programów ubezpieczeniowych dedykowanych dla przedsiębiorstw wytwarzających energię  z odnawialnych źródeł – elektrownie wodne, wiatrowe, biogazownie, instalacje  fotowoltaiczne.

 

Od wielu lat wspólnie z Towarzystwem Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych upowszechniamy i realizujemy autorski program grupowego ubezpieczenia dla Małych Elektrowni Wodnych, z którego obecnie korzysta ponad stu właścicieli hydroelektrowni .

 

Z naszej wiedzy i profesjonalizmu korzystają Klienci różnych branż: usługi finansowe, usługi projektowe, firmy budowlane oraz firmy z sektora IT.

 

Zaufało nam ponad 450 przedsiębiorców.

 

Zapewniamy naszym Klientom profesjonalne i rzetelne opracowanie programu ubezpieczeniowego - optymalną ochroną i adekwatne do strat odszkodowanie.

Anchor5

usługi brokerskie

broker ubezpieczenie

audyty ubezpieczeniowe

ocena ryzyka pozwalająca na zdefiniowanie występujących ryzyk, badanie potrzeb Klienta.

program ubezpieczeniowy

spersonalizowany, optymalny program ubezpieczeniowy z zakresem adekwatnym do występujących ryzyk, opracowany w oparciu o przeprowadzony audyt.

broker ubezpieczenie
broker ubezpieczenie

likwidacja szkód

aktywnie uczestniczymy w całym procesie likwidacji szkody.

 

Anchor 6

ubezpieczane ryzyka

ubezpieczenia

Ubezpieczenia mienia – ochrona mienia przed żywiołami naturalnymi oraz innymi zdarzeniami losowymi - kradzież, wandalizm, dewastacja.

Ubezpieczenia techniczne – ochrona maszyn i urządzeń przed zniszczeniem o charakterze mechanicznym lub elektrycznym.

ubezpieczenia

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – ochrona osób trzecich przed szkodami wyrządzonymi wskutek prowadzonej przez Klienta działalności lub posiadanego mienia.

polisa

Ubezpieczenia procesu inwestycyjnego – ochrona procesu inwestycyjnego na każdym etapie jego realizacji – projekt, realizacja, eksploatacja.

ubezpieczenie

Ubezpieczenia komunikacyjne

broker

Ubezpieczenia finansowe – gwarancje finansowe stanowiące zabezpieczenie realizowanych umów - wadialna, dobrego wykonania, rękojmi.

Anchor 7

ubezpieczane branże

małe elektrownie wodne
Anchor 2

Twoje informacje zostały pomyślnie przesłane!

Kotwica 3
bottom of page