NIP 899-155-74-80 

REGON 932542745

KNF 1292/03

email: kancelaria@ko-ro.pl

tel: 71 364 03 76

 

Kancelaria brokerska

KO-RO

działa od 2004 r.

 

 

Specjalizujemy się w opracowywaniu i wdrażaniu programów ubezpieczeniowych dedykowanych dla przedsiębiorstw wytwarzających energię  z odnawialnych źródeł – elektrownie wodne, wiatrowe, biogazownie, instalacje  fotowoltaiczne.

 

 

 

 


 

Od wielu lat wspólnie z Towarzystwem Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych upowszechniamy i realizujemy autorski program grupowego ubezpieczenia dla Małych Elektrowni Wodnych, z którego obecnie korzysta ponad stu właścicieli hydroelektrowni .

 

 

 

 

 

 

Z naszej wiedzy i profesjonalizmu korzystają Klienci różnych branż: usługi finansowe, usługi projektowe, firmy budowlane oraz firmy z sektora IT. Zaufało nam ponad 350 przedsiębiorców.

 

 

 


 

 

 

Zapewniamy naszym Klientom profesjonalne i rzetelne opracowanie programu ubezpieczeniowego - optymalna ochrona i adekwatne do strat odszkodowanie.

zezwolenie       polisa

 
 

usługi

audyty ubezpieczeniowe

ocena ryzyka pozwalająca na zdefiniowanie występujących u Klienta ryzyk.

program ubezpieczeniowy

spersonalizowany, optymalny program ubezpieczeniowy z zakresem adekwatnym do występujących ryzyk, opracowany w oparciu o przeprowadzony audyt.

likwidacja szkód

aktywnie uczestniczymy w całym procesie likwidacji szkody.

 

 

ubezpieczenia

Ubezpieczenia mienia – ochrona mienia przed żywiołam naturalnymi oraz innymi zdarzeniami losowymi - kradzież, wandalizm, dewastacja.

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – ochrona osób trzecich przed szkodami wyrządzonymi wskutek prowadzonej przez Klienta działalności lub posiadanego mienia.

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia techniczne – ochrona maszyn i urządzeń przed zniszczeniem o charakterze mechanicznym lub elektrycznym.

Ubezpieczenia procesu inwestycyjnego – ochrona procesu inwestycyjnego na każdym etapie jego realizacji – projekt, realizacja, eksploatacja.

Ubezpieczenia finansowe – ochrona utraconego zysku wskutek wystąpienia szkody w mieniu lub maszynach, gwarancje finansowe stanowiące zabezpieczenie realizowanych umów - wadialna, dobrego wykonania, rękojmi.

 

ubezpieczane branże

IT
IT
IT
sektor oze
sektor oze
sektor oze
wrocław
wrocław
wrocław
 

Kancelaria Brokerska KO-RO

ul. Grabiszyńska 200 lok. 71             53-235 Wrocław

Nagłówek 1