konsulting z zakresu energetyki: finanse, prawo, sprzedaż energii 

Analizy techniczne i ekonomiczne inwestycji OZE - Due diligence, spółki celowe, modernizacja instalacji

 

Proces administracyjny inwestycji OZE - warunki środowiskowe, warunki lokalizacji inwestycji, pozwolenia na budowę, warunki przyłączenia, umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej

 

Systemy wsparcia instalacji OZE - system aukcyjny, system taryf gwarantowanych FIT/FIP, gwarancje pochodzenia, premia gwarancyjna kogeneracja

Sprzedaż energii elektrycznej z instalacji OZE - koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej, wpis do rejestru MIOZE, umowa dystrybucyjna, umowa zakupu energii na potrzeby własne, umowa sprzedaży energii elektrycznej z instalacji OZE.

Obowiązki Wytwórcy OZE - sprawozdania kwartalne, roczne składane w Urzędzie Regulacji Energetyki, rozliczanie salda ujemnego u Zarządcy Rozliczeń S.A.

Zespół ekspercki specjalizuje się w zagadnieniach związanych z dystrybucją i obrotem energią energetyczną oraz procesami inwestycyjnymi w obszarze instalacji OZE. Lider zespołu - Radosław Koropis posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, długoletnią praktykę w zarządzaniu spółką obrotu energią pochodzącą z OZE poparte dogłębną znajomością obowiązujących przepisów prawa energetycznego oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz bogatym doświadczeniem zdobytym podczas dotychczasowej współpracy z licznymi przedsiębiorstwami energetycznymi i Urzędem Regulacji Energetyki. Występowaliśmy jako pełnomocnik Wytwórców w kilkudziesięciu procesach administracyjnych związanych z uzyskaniem zaświadczeń o dopuszczeniu do aukcji oraz taryf gwarantowanych dla istniejących oraz nowych elektrowni wodnych, biogazowni, instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych reprezentując zarówno prywatnych jaki i państwowych Wytwórców OZE.